Eestis Tallinna sadamalao teenused

Ask a question
Meie spetsialistid on alati valmis teid aitama ja vastama kõikidele huvipakkuvatele küsimustele
Eesti kuulub peamiste transiidiriikide hulka läbi mille toimub kaupade import Venemaale ja mitmesse Euroopa riiki. Eurasia ettevõte pakub veoste töötlemise ja vastutustundlikku hoiustamise teenuseid hästi varustatud Eesti sadamalaos, mis asub Muugal.

Laol on olemas litsents tolliterminali ja lao pidamiseks ning väetiste ja toiduainete hoiustamisluba.

ETTEVÕTTE LAORUUMIDE EELISED

Siseruumides hoiustamiseks on arvestatud 9000 m2 suuruse laopinnaga ja pakendamiseks, konsolideerimiseks ja ladustamiseks on eraldatud 7000 m2. Lahtine hoiustamine toimub tolliterminalis suurusega 90 000 m2 (75% alast on kaetud monoliitbetooniga, 25% - asfaldiga). Logistikakompleksis on loodud vastavad tingimused erinevate kaubagruppide hoiustamiseks.

Tühjale ja laaditud raudtee- ja autotranspordile on eraldatud eraldi platsid. Tänu kaetud raudtee-estakaadi olemasolule on võimalik üheaegselt töödelda kuni 12 vagunit ja tunduvalt lühendada peale- ja mahalaadimistöid.

Autotranspordi laadimist saab teostada kaetud estakaadist või otse laoterritooriumilt. Spetsiaalsed raamid varikatuse all võimaldavad korraga 5 auto pealelaadimist.

Veose turvalisus on tagatud erinevat tüüpi turvaalarmidega. Olemas videovalvesüsteem. Pädevad laotöötajad kontrollivad veose seisukorda, hoiustamistingimusi ja -aega.

LAOTEENUSTE ERIPÄRA

Eurasia ettevõte pakub järgmisi laoteenuseid:

  • Veose vastuvõtmine;
  • Tollidokumentide vormistamine;
  • Spetsiaalse tehnikaga laadimine ja mahalaadimine;
  • Vastutustundlik hoiustamine;
  • Veose hoiustamine ühel võimalikul viisil: avatud hoiustamine, hoiustamine laos, hoiustamine varikatuse all;
  • Veose ettevalmistamine sihtpunkti saatmiseks;
  • Pakendi ja markeeringu ekspertiis;
  • Abi pakendite ja markeeringute tollinõuetega vastavusse viimisel;
  • Kauba saatmine sihtkohta.

KASU MEIE KLIENDILE

Veose nõuetekohane hoiustamine võimaldab veosesaatjal lahendada mitmeid probleeme. Hoiustamiseks sobivad erineva komplektatsiooniga, ka eritingimusi nõudvad veosed. Lepingu sõlmimisel usaldab klient oma veose kogenud asjatundjatele.

Veose nõuetekohane hoiustamine võimaldab veosesaatjal lahendada mitmeid probleeme. Hoiustamiseks sobivad erineva komplektatsiooniga, ka eritingimusi nõudvad veosed. Lepingu sõlmimisel usaldab klient oma veose kogenud asjatundjatele. Arvestatakse veose eripärade ja kliendi soovidega. Kaasaegsed seadmed ja ruumide tehniline varustatus võimaldavad veosetöötluse (kaalumine, pildistamine, pelleteerimine) teostamist laos.

MEIE GARANTIID

Eurasia ettevõte garanteerib kõikide lepinguliste kohustuste täitmist. Ettevõte kannab laos hoiustamise ajal täielikku vastutust veose terviklikkuse ja turvalisuse, samuti vastavate hoiustamistingimuste järgimise eest.

Order a service
Esitage taotlus meie kodulehel ning me võtame juba lähiajal teiega ühendust, et vastata kõikidele teie küsimustele.
Back to list