Tollivormistus

Eurasia äriühingu spetsialistid teavad täpselt kõiki Venemaalt eksporditava kauba tollivormistuse detaile ja on valmis kliente selles aitama.

More details

Äriühingu Eurasia töötajate pädevusvaldkonnas on teenuste paket, mis on seotud Euroopasse imporditavate kaupade korraldamise ja vormistamisega.

More details

Tollivormistus

Tollivormistuseks on tavaks nimetada laia tegevusvaldkonda, mida teostavad välismajandustegevuse subjektid, kaupade või sõidukite üle piiri toimetamiseks. Selle protseduuri kohaldatakse kõiki kaupade ja koormate suhtes, mis liiguvad üle tolliliidu piiri, see nõue kehtib nii impordi kui ka ekspordi kohta, olenemata transpordiviisist.

Äriühing Eurasia – see on tollivormistuse valdkonna professionaalide meeskond. Aitame oma klientidel kaupa saajale õigeaegselt tarnida, kõrvaldame raskused koostööst tolliametiga suhtlemisel ning esindame nende huve kauba tarnimise igas etapis.

Kauba tollivormistuse erisused

Selleks, et kaupade tollivormistus läheks probleemideta, on vaja ette valmistada ja esitada nõutav dokumentide pakett tolliameti töötajatele. Nimekiri koosneb kauba lubadest ja saatedokumentidest. Samuti on vaja ka kauba tollideklaratsiooni. Kauba deklareerimine toimub koos imporditollimaksu tasumisega.

Kauba tollivormistus koosneb reeglina viiest põhietapist:

  • Registreerimine;

  • Dokumentide kontroll;

  • Maksude tasumine;

  • tolliameti töötajate poolt dokumentide õige vormistamise korrektsuse kontrollimine:

  • kauba vabasse ringlusse lubamine.

Tavaliselt teeb kõik need protseduurid kas kaubaomanik ise või tolliagent. Viimane on kauba tollivormistust teostava organisatsiooni töötaja. Näiteks äriühingu Eurasia spetsialist.

Tollivormistuse hind sõltub otseselt töö mahust, kuid tänu tolliagendi teenustele saate oluliselt säästa aega ja raha. Asi on selles, et impordieeskirjad muutuvad sageli ja kõiki uuendusi on üsna raske jälgida.

Abi tollivormistuses

Äriühingu Eurasia tolliagendid - spetsialistid, kes on teadlikud kõikidest uutest dokumentide täitmise reeglitest ning ja suudavad hoida kaubaomanikke vigadest vormistamisel, mis on ohuks kauba kinnijäämiseks tolli ja saamata jäänud tulu.