Meretransport

Ask a question
Meie spetsialistid on alati valmis teid aitama ja vastama kõikidele huvipakkuvatele küsimustele
Eurasia ettevõte pakutavate teenuste nimekirjas on kaubavedu veetranspordiga. Kaubavedu veetranspordiga on soodne transpordiliik suurte kaubapartiide vedamiseks.

Eurasia ettevõtte spetsialistid koostavad optimaalse marsruudi ja leiavad parima tarneviisi, mis aitab vähendada kliendi kulutusi.

TRANSPORDILIIGID

Veetransport jaguneb sihtkoha järgi kaheks:

  1. Siseveetransport Toimub ühe riigi piires.
  2. Meretransport. Kaubavedu sisaldab kaubatarnet välisriikidest.

Vastavalt transporditavatele kaupadele jagunevad kaubaveod neljaks tüübiks:

  1. Konteinertransport. Tegu võib olla täis- või osakonteineritega. Osakonteinervedu tähendab mitmete erinevate saatjate kaubasaadetise saatmist.
  2. Puistlasti transportimine, mis ei vaja eraldi pakendamist: maak, kivisüsi, teravili jm.
  3. Ro-Ro kaubavedu: tehnikaseadmed, erinev tehnika, mitmetonnilised kaubad.
  4. Vedellasti vedu. Siia kuuluvad naftasaadused ja tooraine.

Konsulteerige meie ettevõtte spetsialistidega, kes tutvustavad teile erinevaid marsruute ja erinevate kaubavedude tingimusi.

VEETRANSPORDI EELISED

Kaubaveo korraldamisel pikematele vahemaadele muutub veetranspordi majanduslik kasu silmnähtavaks. Näiteks, transatlantilise transfeeri korral on meretee soodsaim lahendus.

Lisaks on merevedu parim viis suuregabariitsete, raskete ja pakendamisel keeruliste veoste transportimisel, mille vedamine õhu või maismaa kaudu on võimatu.

Veeõnnetusi juhtub harva ning kindlustusfirmad katavad kõiki riske ja annavad täieliku kaitse.

ETTEVÕTTE TRANSPORDITEENUSED KAUBAVEDU VEETRANSPORDIGA

Eurasia ettevõte pakub mitmeid veetranspordiga seotud teenuseid:

  • Kauba pealevõtmine saatja laost;
  • Lähtesadamas kauba markeerimine, pakendamine ja dokumenteerimine;
  • Veosekindlustus;
  • Kompleksabi tolliprotseduuride läbimisel.

Kompleksabi tolliprotseduuride läbimisel.

KLIENDI GARANTII

Eurasia ettevõte garanteerib kliendiga sõlmitud kokkulepete täitmise. Kaubavedu veetranspordiga on keeruline tarne- ja logistikaprotsess, millega kaasneb vajalike dokumentide ettevalmistus ja täitmine. Usaldage see professionaalide kätte!

Order a service
Esitage taotlus meie kodulehel ning me võtame juba lähiajal teiega ühendust, et vastata kõikidele teie küsimustele.
Back to list