Kaubavedu Euroopa / Euroopa Liit

Ask a question
Meie spetsialistid on alati valmis teid aitama ja vastama kõikidele huvipakkuvatele küsimustele

Kaupade import EL -i Vene Föderatsioonist, mis ei ole selle rahvusvahelise organisatsiooni liige, nõuab kohustuslikku imporditollivormistust. Selleks peab kauba omanik ette valmistama rida dokumente, mida võivad nõuda riigi tolli esindajad.

Äriühingu Eurasia töötajate pädevusvaldkonnas on teenuste paket, mis on seotud Euroopasse imporditavate kaupade korraldamise ja vormistamisega.

Impordi tollivormistamise erisused

Impordi tollivormistuse standardprotseduur võib koosneda tollideklaratsiooni koostamisest, erinevatele kaupadele kogu kaasas olevate dokumentide paketi esitlemine ning sellele järgnev maksude ja tollimaksude tasumine kauba impordilt. Pärast seda, kui on teostatud kõigi maksude tasumine ja kauba omanik või tema tolliesindaja on saanud asjakohased dokumendid kaupa saab lubada vabasse ringlusse ELi riikide territooriumil.

Tollimaksed teostatakse hiljemalt 10 päeva vältel, ajast mil tollorgan on deklaratsiooni vastu võtnud. Tollimaksude sissenõudmine on lubatud ainult juhul, kui kaup on kantud vabasse ringlusse lubatud kaupade nimekirja. Kauba väärtuse põhjal saab arvutada imporditollivormistuse ligikaudse maksumuse, tollimaksumäära (kehtiv tollitariif), samuti kehtiv vahetuskurss. 

Tollhinna märgib importija arvele, mis on näidatud kauba eest tasumiseks. Sellele hinnale võib lisada ka kindlustus- ja kaupade transpordikulud ELi tollipiirile.

Kui toode on embargo või keskkonnaprobleemide tõttu keelustatud, siis tollimaksu ei tasuta ja toode võidakse konfiskeerida.

Meie äriühingu spetsialistid on valmis võtma enda peale kauba impordi tollivormistuse protseduurid. Nad kontrollivad dokumentide täitmise õigsust ja olemasolu, koostavad ja esitavad tollideklaratsiooni, esindavad kliendi huve kauba ELi riikidesse importimise igal etapil. Meiega jõuab kaup saajani õigeaegselt.

Order a service
Esitage taotlus meie kodulehel ning me võtame juba lähiajal teiega ühendust, et vastata kõikidele teie küsimustele.
Back to list